Chính sách chiết khấu cho khách hàng

Chính sách chiết khấu cho khách hàng mua căn hộ Ehome 5 trong đợt chính thức mở bán vào ngày 14/12/2013.

Chiết khấu 4% cho 60 chủ nhân đầu tiên sở hữu căn hộ hoặc đến hết ngày 14/12/2013 (tùy theo điều kiện nào đến trước).

Đối với những khách hàng có nhu cầu vay để mua căn hộ chủ đầu tư hỗ trợ lại suất 8%/năm trong 2 năm đầu tiên.

Khách hàng thanh toán 50% tổng giá trị căn hộ ngay khi ký hợp đồng sẽ được chiết khấu 2,3% trên tổng giá trị trước thuế.

Khách hàng thanh toán 70% tổng giá trị căn hộ ngay khi ký hợp đồng sẽ được chiết khấu 2,8% trên tổng giá trị trước thuế.

căn hộ Ehome 5, can ho Ehome 5, Ehome 5

1 nhận xét:

  1. Mức chiết khấu thật hấp dẫn cho khách hàng mua căn hộ Ehome 5

    Trả lờiXóa